เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู

แชร์

เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลวังตะกู ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการเลือกตั้งที่ป้ายประฃาสัมพันธ์ ในแต่ละชุมฃนได้ครับ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB