เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี54 มี.ค. 64
วันรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู3115 ก.พ. 64
กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลวังตะกู โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณหลังวิหารพระนอน วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู3325 ธ.ค. 63
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการ 3-4 ธันวาคม 2563304 ธ.ค. 63
ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี ๒๕๖๓793 ก.ค. 63
แจ้งให้หน่วยงานที่ครอบครองสิ่งก่อสร้างเป็นฝายกั้นน้ำรื้อถอนออกจากลำคลองบุษบงค์6719 มิ.ย. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 256343712 มิ.ย. 63
ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะกู เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๓4710 มิ.ย. 63
กิจกรรม ฺBig Cleaning Day เทศบาลตำบลวังตะกู 18 มีนาคม 256316218 มี.ค. 63
ชุมชนราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 319322 ต.ค. 62
ชุมชนตลาดในหมู่ที่ 1120222 ต.ค. 62
ชุมชนตลาดนอก หมู่ที่ 1118022 ต.ค. 62
ชุมชนร่วมใจหมู่ที่ 116622 ต.ค. 62
คณะกรรมการชุมชน25722 ต.ค. 62
ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลวังตะกู9317 ต.ค. 62
งานบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก11012 ต.ค. 62
การประชุมประชาคมชุมชน ระดับเทศบาลตำบลวังตะกู ปี ๒๕๖๒354 ต.ค. 62
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย9127 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB