เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓

วันที่ 1 ต.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังตะกู
แชร์

เอกสารทั้งหมด 19 ชุด

(1)ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท..pdf79.22 KB
(2) ส่วนที่ 1 คำแถลง.pdf53.83 KB
(3) คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf118.03 KB
(4) คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรัย.pdf114.37 KB
(5) คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf66.30 KB
(6) ส่วนที่ 2.pdf55.73 KB
(7) บันทึกหลักการและเหตุผล รายนละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf116.87 KB
(8) บันทึกหลักการและเหตุผล รายนละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf143.77 KB
(9) บันทึกหลักการและเหตุผล รายนละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf130.15 KB
(10) รายงานประมาณการรายรับ.pdf151.77 KB
(11) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf147.52 KB
(12) รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf479.07 KB
(13) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf488.93 KB
(14) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf295.67 KB
(15) ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ.pdf39.94 KB
(16) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรัย.pdf97.31 KB
(17) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf166.41 KB
(18) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลวังตะกู.doc40.50 KB
(19) ประกาศเทศบัญญัติ..doc36.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.02s. 0.50MB