เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ 21 ก.พ. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังตะกู
แชร์

เอกสารทั้งหมด 8 ชุด

(1) คำนำ-สารบัญ.doc68.50 KB
(1) ปกนอกแผนฯ.doc599.50 KB
(2) ผ 01 สรุปบัญชี.xlsx25.57 KB
(3) ผ 02 เพิ่มเติม.docx33.86 KB
(4) ผ 02 เปลี่ยนแปลง.docx30.62 KB
(5) ผ.03 บัญชีคุรุภัณฑ์ เพิ่มเติม.docx23.64 KB
(6) ผ.03 บัญชีคุรุภัณฑ์ เเปลี่ยนแปลง.docx23.87 KB
ประกาศ.doc38.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB