เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)99 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)99 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)79 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา จำนวน ๔ จุด กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง62 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาคลอรีนน้ำ ๑๐% กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง631 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง628 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง824 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย ท.ร.บ.บ้านวังตะกู หมูที่ 1 ตำบลวังตะกู1021 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการ เทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง410 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตู้ ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข ๑๔๐๔ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง63 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อ เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ จำนวน 3 ราย1123 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง720 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสันชะลอความเร็ว ๘ จุด ตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1215 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในเขตเทศบาล ตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง715 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง51 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง81 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1426 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง725 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1118 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีคลอรีนประเภทน้ำ ๑๐ % กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1717 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB