เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)620 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑๑ ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู129 ม.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึง หน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ต.วังตะกู818 ธ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)6015 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563323 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลวังตะกู หมู่ที่ ๑,๓,๑๑ ตำบลวังตะกู2530 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลวังตะกู หมู่ที่ ๑,๓,๑๑ ตำบลวังตะกู225 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑ (ซอยสำราญ พุกเปี่ยม) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู285 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒ (ซอยประทุมมาศ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู225 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑ (ซอยสำราญ พุกเปี่ยม) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1927 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒ (ซอยประทุมมาศ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู2227 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต คอสะพานหน้าวัดวังตะกู และคอสะพานเหนือวัดวังตะกู หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1324 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมไหล่ถนน คสล.จากสะพาน คสล.ตลาดในถึงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังตะกู หมู่ที่ 11 ต.วังตะกู 1524 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการ E-biding 2719 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ1619 มี.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 11 4619 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ1519 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต คอสะพานหน้าวัดวังตะกู และคอสะพานเหนือวัดวังตะกู หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1315 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมไหล่ถนน คสล.จากสะพาน คสล.ตลาดในถึงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังตะกู หมู่ที่ 11 ต.วังตะกู 1415 มี.ค. 62
ประกวดราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ 284 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB