เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีคลอรีนประเภทน้ำ ๑๐ % กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง417 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง315 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง โครงหลังคาเหล็กที่จอดรถขยะบริเวณด้านหน้าอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาล ม.3 ต.วังตะกู910 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๓๗ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง410 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแบตเตอรี่ FB หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๓๗ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง510 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬา คสล. หน้าสำนักงานเทศบาล ม.3 ตำบลวังตะกู710 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงทำสันชะลอความเร็ว 8 จุด710 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน แบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ วัตต์ และ โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์1628 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๓ ต.วังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1327 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๖๗ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง520 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง420 พ.ค. 63
เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๓ ต.วังตะกู ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1418 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๓ ต.วังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)718 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง315 พ.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๓ ต.วังตะกู 1714 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร(แม่ข่าย) และหม้อแปลงไฟวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง412 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1312 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 ต.วังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1530 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๗๓ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง421 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB