เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)420 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑๑ ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู109 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)5915 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563303 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลวังตะกู หมู่ที่ ๑,๓,๑๑ ตำบลวังตะกู2430 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลวังตะกู หมู่ที่ ๑,๓,๑๑ ตำบลวังตะกู215 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑ (ซอยสำราญ พุกเปี่ยม) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู255 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒ (ซอยประทุมมาศ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู215 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑ (ซอยสำราญ พุกเปี่ยม) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1827 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒ (ซอยประทุมมาศ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู2127 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต คอสะพานหน้าวัดวังตะกู และคอสะพานเหนือวัดวังตะกู หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1224 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมไหล่ถนน คสล.จากสะพาน คสล.ตลาดในถึงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังตะกู หมู่ที่ 11 ต.วังตะกู 1424 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการ E-biding 2519 มี.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 11 4519 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต คอสะพานหน้าวัดวังตะกู และคอสะพานเหนือวัดวังตะกู หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1215 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมไหล่ถนน คสล.จากสะพาน คสล.ตลาดในถึงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังตะกู หมู่ที่ 11 ต.วังตะกู 1215 มี.ค. 62
ประกวดราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ 274 มี.ค. 62
โครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ2325 ก.พ. 62
ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 10 2025 ก.พ. 62
ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 91820 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB