เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการเติมดินขอบสระหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้างบ้านนายไกว เณรเถาว์ ม.3 ต.วังตะกู21 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.พร้อมหูช้างปากท่อระบายน้ำ คลองวังกรด ข้างโบสถ์วัดสุขุมาราม ม.11 ต.วังตะกู21 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนดุสิตรุ่งเรือง จากบ้านนายตุ้ม สีนิล ถึง ถนนดุสิตรุ่งเรือง ม.11 ต.วังตะกู21 เม.ย. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 ต.วังตะกู424 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนท์ซูม แบบ all-in-one ultra-telephoto สำหรับกล้อง DSLR canon 7D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง420 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง419 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8105 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง318 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.พร้อมหูช้างปากท่อระบายน้ำ คลองวังกรด ข้างโบสถ์วัดสุขุมาราม ม.11 ต.วังตะกู1018 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการเติมดินขอบสระหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้างบ้านนายไกว เณรเถาว์ ม.3 ต.วังตะกู918 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนริมคลองบุษบงค์ฝั่งใต้ จากหน้าบ้านนายสุรินทร์ โรทิม (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1218 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 ต.วังตะกู917 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนดุสิตรุ่งเรือง จากบ้านนายตุ้ม สีนิล ถึง ถนนดุสิตรุ่งเรือง ม.11 ต.วังตะกู917 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน ๓ จุด (กิจการประปา)813 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7953 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง612 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง36 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนริมคลองบุษบงค์ฝั่งใต้ จากหน้าบ้านนายสุรินทร์ โรทิม (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู136 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB