เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 ต.วังตะกู424 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนท์ซูม แบบ all-in-one ultra-telephoto สำหรับกล้อง DSLR canon 7D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง220 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง419 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8105 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง318 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.พร้อมหูช้างปากท่อระบายน้ำ คลองวังกรด ข้างโบสถ์วัดสุขุมาราม ม.11 ต.วังตะกู818 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการเติมดินขอบสระหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้างบ้านนายไกว เณรเถาว์ ม.3 ต.วังตะกู718 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนริมคลองบุษบงค์ฝั่งใต้ จากหน้าบ้านนายสุรินทร์ โรทิม (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1118 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 ต.วังตะกู817 ก.พ. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนดุสิตรุ่งเรือง จากบ้านนายตุ้ม สีนิล ถึง ถนนดุสิตรุ่งเรือง ม.11 ต.วังตะกู717 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน ๓ จุด (กิจการประปา)713 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7953 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง412 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนริมคลองบุษบงค์ฝั่งใต้ จากหน้าบ้านนายสุรินทร์ โรทิม (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู136 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนริมคลองบุษบงค์ฝั่งใต้ จากหน้าบ้านนายสุรินทร์ โรทิม (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู1421 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1420 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง49 ม.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑๑ ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกู179 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่ง จัดสถานที่โครงการงานรัฐพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562619 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดอกไม้พลาสติก วัสดุอุปกรณ์ ตกแต่ง จัดสถานที่โครงการงานรัฐพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 619 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง213 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ธันวาคม 2562627 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB