เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึง หน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ต.วังตะกู3718 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ4819 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ5019 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ3725 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ5225 ก.พ. 62
ประกาสราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองบุษบงค์ ช่วงบ้านนางมาลี บุญศิริ หมู่ที่ ๑๑ 14522 ม.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองบุษบงค์ ช่วงชุมชนตลาดใน หมู่ที่ ๑๑ 5222 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB