เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

 • พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม

  วัดสุขุมาราม

  สถานที่ตั้ง เลขที่ 236 บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

  จดทะเบียน(ปี พ.ศ.)

  ประกาศตั้งวัด วันที่ 6 สิงหาคม 2512 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 23 มิถุนายน 2514

  ประวัติความเป็นมา

  วัดสุขุมาราม ตั้งอยู่เลขที่ 236 บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา มีอาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินเลขที่ 163 ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับคลองวังกรด ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินเลขที่ 163

  พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างพ.ศ. 2516 ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สร้าง พ.ศ.2506หอสวดมนต์กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร สร้าง พ.ศ. 2519 กุฏีสงฆ์ ศาลาพระพุทธ ศาลาประดิษฐานหลวงพ่อเขียน กุฏีเจ้าอาวาสวัดหลังใหม่ พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ศาลาธรรมทาน หอกลอง เจดีย์พระโพธิญาณ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค จังหวัดอยุธยา เมรุ

  วัดสุขุมาราม ระยะแรกเริ่มสร้างวัด เรียกกันหลายชื่อว่า "วัดอโศการาม" หรือ วัดใหม่วังตะกู" หรือ "วัดใหม่" โดยมี นางสุ่น (สกุลเดิม "สุขุมานนท์" ) พฤกษะวัน และนายแพทย์พยุง กลันทกพันธ์ บริจาคที่ดินให้สร้างวัด มีปูชนียวัตถุ คือ พระพุทธรูปประธาน หน้าตักกว้าง 3 ศอก 9 นิ้ว และพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร เททองหล่อที่วัดสุขุมาราม วันท่ 16 เมษายน 2517 ประดิษฐานในอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลองว ประดิษฐานในหอกัมมัฏฐาน และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีก จำนวน 23 องค์ เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2506

  และในปัจจุบันนี้ พระครูวิจารณ์วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม องค์ปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้าง พระพุทธไสยาส์น ขนาด ความยาว 25 วา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายและผักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิ จิตร

   

   

  ลิ้งพาเที่ยวชมวัดสุขุมาราม


  http://www.tour-wat.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80 %E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B 8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-55-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8% 95%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0 %B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2/

  http://paiduaykan.com/province/north/phichit/watsukhumaram.h tml

   

  *** ขอบคุณเว็บไซน์ http://www.tour-wat.com และ http://paiduaykan.com/***

 • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.02s. 0.75MB